Aktuálne

PACIENTI  Všeobecnej zdravotnej poisťovne SAMOPLATCI 

                       ponúkame zľavu na pobyt 
                       v našej špecializovanej nemocnici 
                       pod dohľadom vysoko špecializovaného rehabilitačného tímu 
                       v prostredí liečebných kúpeľov

kontaktujte nás na:            prijem@fblrciz.sk