Príjem pacienta

Na hospitalizáciu sa pacient dostane po schválení "Návrhu na RHB liečbu" prijímacou komisiou Špecializovanej nemocnice písomným pozvaním k rehabilitačnej liečbe a u stabilizovaných pacientov s ľahkým stupňom funkčného postihnutia aj priamym prekladom z neurologického oddelenia po dohovore s primárom Nemocnice FBLR sv. Michala v Číži.

Pacient si musí na hospitalizáciu priniesť so sebou

 • doklad totožnosti
 • preukaz poistenca
 • súvisiacu zdravotnú dokumentáciu
 • preukaz ZŤP, ak je držiteľom
 • osobné hygienické potreby
 • športové oblečenie na rehabilitáciu a vodoliečbu
 • spodnú bielizeň
 • pyžamo

Návrh na rehabilitačnú liečbu v Špecializovanej nemocnici FBLR Sv. Michala Číži

Návrh na špecializovanú rehabilitačnú liečbu (ďalej len návrh) vypíše odborný lekár FBLR, neurológ, traumatológ , ortopéd v nemocnici, alebo na odbornej ambulancii.

Vypísaný návrh  sa musí, alebo nemusí (v zmysle pokynov zdravotných poisťovní ) zaslať na potvrdenie do príslušnej zdravotnej poisťovne, v ktorej je pacient poistený.

Poistenci zdravotnej poisťovne „Dôvera“  môžu návrhy zasielať priamo do Špecializovanej nemocnice FBLR sv. Michala v Číži na adresu:
Prijímacia kancelária, 
FBLR nemocnica sv. Michala, 
98043 Číž

Návrhy na rehabilitačnú liečbu schvaľuje lekárska prijímacia komisia ŠN FBLR. Na základe rozhodnutia komisie bude pacient - poistenec - písomne informovaný a v prípade súhlasu pozvaný na hospitalizáciu, prípadne aj priamym prekladom z lôžkového oddelenia.

Prosíme aby ste pri vypĺňaní návrhu na RL nezabudli uviesť telefónne číslo pacienta!!!

Návrh na rehabilitačnú liečbu - formulár vo formáte .doc:

Návrh na rehabilitačnú liečbu - formulár Návrh na rehabilitačnú liečbu - formulár
Súbor na stiahnutie
02.05.2022 - 57.5 KB
Návrh na rehabilitačnú liečbu TEP - formulár Návrh na rehabilitačnú liečbu TEP - formulár
Súbor na stiahnutie
02.05.2022 - 52.5 KB

POKYNY PRE NOVOPRIJATÝCH A ODCHÁDZAJÚCICH PACIENTOV

Novoprijatí pacienti majú počas prvého dňa nástupu na rehabilitačné liečenie nárok na obed, olovrant (len diabetickí pacienti), večeru a druhú večeru (len diabetickí pacienti). Ostatné potrebné informácie vám po prijatí podá službukonajúca sestra na príslušnom oddelení.

Dokumenty potrebné pri prijatí

 • Identifikačná karta (občiansky preukaz)
 • Legitimácia práceneschopného poistenca (ak ste PN)
 • Zdravotný záznam a RTG snímky z posledného obdobia 
 • Preukaz poistenca

Ústavný poriadok

 • Pacientom je na každom oddelení k dispozícii Ústavný poriadok pacientov. Pokiaľ svojím chovaním a nedisciplinovanosťou porušujete ústavný poriadok, môže vás primár oddelenia  disciplinárne prepustiť z Špecializovanej nemocnice FBLR Sv. Michala Číž!

Ukončenie rehabilitačnej liečby

 • V deň ukončenia rehabilitačnej liečby má pacient nárok na raňajky. V deň ukončenia hospitalizácie už pacient rehabilitačný program neplní. Lôžko ste povinní uvoľniť najneskôr do 09.00 hod.

Prerušenie rehabilitačnej liečby

 • V prípade prerušenia hospitalizácie z vážnych zdravotných dôvodov môže hospitalizácia v Špecializovanej nemocnici FBLR Sv. Michala pokračovať najneskôr do 28 dní od prerušenia liečby na pôvodný liečebný návrh (nevzťahuje sa na klientov zdravotnej poisťovne Dôvera)

Zoznam potrebných vecí na hospitalizáciu

      Pohodlné tepláky 3x
      Krátke tričká 5x
      Mikina 2x
      Športová obuv (najlepšie na suchý zips)
      Pyžamo 2x
      Papuče
      Plavky
      Pastelky trojhranné
      Fixky
      Ceruzky
      Veľký zošit linajkový
      WC papier
      Vlhčené utierky
      Zubná pasta
      Kefka na zuby
      Mydlo
      Šampón
      Hrebeň
      Pohár na vodu
      Hrnček na čaj 3dl
      Príbor + malá lyžička
      Uterák
      Osuška
      Respirátory
      Rúška
      Plavecká čiapka