Informujeme Vás, že 
ŠPECIALIZOVANÁ NEMOCNICA FBLR sv. MICHALA v Číži  
prijíma pacientov na hospitalizáciu.

Zmluvným partnerom na poskytovanie komplexnej starostlivosti pre pacientov 
po cievnych mozgových príhodách a implantácii TEP je 
zdravotná poisťovňa Dôvera a UNION ZP.
Od 1.1.2022 sa plánuje uzavrieť zmluvný vzťah aj so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou. 

Na hospitalizáciu do nemocnice môže pacienta objednať obvodný/ošetrujúci lekár zaslaním vyplneného formulára
na adresu:  prijem@fblrciz.sk,          tel. kontakt: 047/5510 800

Technická odstávka od 23.12.2021 do 7.1.2022 

(informácie prosím cez email komunikáciu)

Formulára nájdete tu:  ŽIADOSŤ O HOSPITALIZÁCIU    a    ŽIADOSŤ PO IMPLANTACII TEP


Na základe usmernenia Ministerstva zdravotníctva SR k testovaniu pacientov na COVID-19 v zdravotníckych zariadeniach je každý pacient (kompletne zaočkovaný, nekompletne očkovaný aj nezaočkovaný) pred prijatím na ústavnú liečbu 
povinný sa preukázať negatívnym RT-PCR testom nie starším ako 72 hodín
RT-PCR test je teda potrebné vykonať ešte pred príchodom do Špecializovanej nemocnice FBLR v Číži.

Príjem pacienta

Na hospitalizáciu sa pacient dostane po schválení "Návrhu na RHB liečbu" prijímacou komisiou Špecializovanej nemocnice písomným pozvaním k rehabilitačnej liečbe a u stabilizovaných pacientov s ľahkým stupňom funkčného postihnutia aj priamym prekladom z neurologického oddelenia po dohovore s primárom Nemocnice FBLR sv. Michala v Číži.

Pacient si musí na hospitalizáciu priniesť so sebou

 • doklad totožnosti
 • preukaz poistenca
 • súvisiacu zdravotnú dokumentáciu
 • preukaz ZŤP, ak je držiteľom
 • osobné hygienické potreby
 • športové oblečenie na rehabilitáciu a vodoliečbu
 • spodnú bielizeň
 • pyžamo

Návrh na rehabilitačnú liečbu v Špecializovanej nemocnici FBLR Sv. Michala Číži

Návrh na špecializovanú rehabilitačnú liečbu (ďalej len návrh) vypíše odborný lekár FBLR, neurológ, traumatológ , ortopéd v nemocnici, alebo na odbornej ambulancii.

Vypísaný návrh  sa musí, alebo nemusí (v zmysle pokynov zdravotných poisťovní ) zaslať na potvrdenie do príslušnej zdravotnej poisťovne, v ktorej je pacient poistený.

Poistenci zdravotnej poisťovne „Dôvera“  môžu návrhy zasielať priamo do Špecializovanej nemocnice FBLR sv. Michala v Číži na adresu:
Prijímacia kancelária, 
FBLR nemocnica sv. Michala, 
98043 Číž

Návrhy na rehabilitačnú liečbu schvaľuje lekárska prijímacia komisia ŠN FBLR. Na základe rozhodnutia komisie bude pacient - poistenec - písomne informovaný a v prípade súhlasu pozvaný na hospitalizáciu, prípadne aj priamym prekladom z lôžkového oddelenia.

Prosíme aby ste pri vypĺňaní návrhu na RL nezabudli uviesť telefónne číslo pacienta!!!

Návrh na rehabilitačnú liečbu - formulár vo formáte .doc:

Návrh na rehabilitačnú liečbu - formulár Návrh na rehabilitačnú liečbu - formulár
Súbor na stiahnutie
Návrh na rehabilitačnú liečbu TEP - formulár Návrh na rehabilitačnú liečbu TEP - formulár
Súbor na stiahnutie

POKYNY PRE NOVOPRIJATÝCH A ODCHÁDZAJÚCICH PACIENTOV

Novoprijatí pacienti majú počas prvého dňa nástupu na rehabilitačné liečenie nárok na obed, olovrant (len diabetickí pacienti), večeru a druhú večeru (len diabetickí pacienti). Ostatné potrebné informácie vám po prijatí podá službukonajúca sestra na príslušnom oddelení.

Dokumenty potrebné pri prijatí

 • Identifikačná karta (občiansky preukaz)
 • Legitimácia práceneschopného poistenca (ak ste PN)
 • Zdravotný záznam a RTG snímky z posledného obdobia 
 • Preukaz poistenca

Ústavný poriadok

 • Pacientom je na každom oddelení k dispozícii Ústavný poriadok pacientov. Pokiaľ svojím chovaním a nedisciplinovanosťou porušujete ústavný poriadok, môže vás primár oddelenia  disciplinárne prepustiť z Špecializovanej nemocnice FBLR Sv. Michala Číž!

Ukončenie rehabilitačnej liečby

 • V deň ukončenia rehabilitačnej liečby má pacient nárok na raňajky. V deň ukončenia hospitalizácie už pacient rehabilitačný program neplní. Lôžko ste povinní uvoľniť najneskôr do 09.00 hod.

Prerušenie rehabilitačnej liečby

 • V prípade prerušenia hospitalizácie z vážnych zdravotných dôvodov môže hospitalizácia v Špecializovanej nemocnici FBLR Sv. Michala pokračovať najneskôr do 28 dní od prerušenia liečby na pôvodný liečebný návrh.