Informujeme Vás, že 
ŠPECIALIZOVANÁ NEMOCNICA FBLR sv. MICHALA v Číži  
prijíma pacientov na hospitalizáciu.

Zmluvným partnerom na poskytovanie komplexnej starostlivosti pre pacientov 
po cievnych mozgových príhodách a implantácii TEP je 
zdravotná poisťovňa Dôvera a UNION ZP.
Od 1.1.2022 sa plánuje uzavrieť zmluvný vzťah aj so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou. 

Na hospitalizáciu do nemocnice môže pacienta objednať obvodný/ošetrujúci lekár zaslaním vyplneného formulára
na adresu:  prijem@fblrciz.sk,          tel. kontakt: 047/5510 800

Technická odstávka od 23.12.2021 do 7.1.2022 

(informácie prosím cez email komunikáciu)

Formulára nájdete tu:  ŽIADOSŤ O HOSPITALIZÁCIU    a    ŽIADOSŤ PO IMPLANTACII TEP


Na základe usmernenia Ministerstva zdravotníctva SR k testovaniu pacientov na COVID-19 v zdravotníckych zariadeniach je každý pacient (kompletne zaočkovaný, nekompletne očkovaný aj nezaočkovaný) pred prijatím na ústavnú liečbu 
povinný sa preukázať negatívnym RT-PCR testom nie starším ako 72 hodín
RT-PCR test je teda potrebné vykonať ešte pred príchodom do Špecializovanej nemocnice FBLR v Číži.

Slávnostné otvorenie Špecializovanej nemocnice FBLR v Číži